lördag 11 oktober 2008

Den meningsfulla språkväven av Rigmor Lindö

Ännu en kursbok. Den här boken handlar främst om barn från 5-12 år. Författaren tar upp hur viktig läsningen är i dagens skola. Hon tar upp hur man kan använda sig av litteraturen i undervisningen och vilka positiva resultat det ger. Genom att läsa böcker om andra människor och olika situationer så tränas bl.a. förmågan i att kunna identifiera sig med andras livserfarenhet och det i sin tur leder till ökad empati och förståelse. En mycket bra bok!

Inga kommentarer: