lördag 10 mars 2012

En liten bok om dyslexi av Martin Ingvar


Köp den på Adlibris
eller Bokus

"Dyslexi uppstod först när det skrivna språket växte fram."
"Ju rakare man kan översätta det skrivna språket till ljud, desto snabbare når barnen ett bra skrivspråk och en bra läsning."
"Kärnan i dyslexidefinitionen är att det är en oförmåga till läsinlärning trots normal intelligens, motivationen och exponering för en rimlig läspedagogik."
"Gemensamt för många barn med olika typer av läs- och skrivsvårigheter är att de sällan får rätt hjälp i skolan."
"Sedan länge är det känt att specifik och intensiv lästräning som sätts in tidigt kan leda till en nästan normal läsförmåga."
"Varje pedagog med självaktning måste veta vad han eller hon håller på med, vart han eller hon är på väg med sin elev och hur de tillsammans ska nå dit."
"En hel lärargeneration har på grund av centrala misstag genomgått sin utbildning utan att få lära sig hur bästa metod för läsinlärning ser ut."
"En bra läs- och skrivförmåga ger ett bättre liv."
"Den grafiska miljön är viktig vid dyslexi. Ju mer man kan låta bild och text stödja varandra, desto bättre."
"Alla barn är beroende av en bra skola. Barn med dyslexi eller andra funktionshinder är mer beroende av det än andra barn."
"Stora delar av läsningens och skrivandets grunder är just färdigheter och inte kunskaper."
"Alla människor ska ha möjlighet att sikta högt, kämpa för sina livsmål och få stöd i det."

Martin Ingvar är i sin bok mycket kritisk till skolan och jag kan inte annat än att hålla med. Som mamma till en son med dyslexi så har jag kämpat i alla år för att min son ska få rätt hjälp i skolan. Lärarna har inte verkat ha någon större kunskap om dyslexi och hur man kan hjälpa eleverna. Nu är han vuxen och arbetar och jag som förälder slipper att kämpa mer med skolan. Men nu studerar jag istället till lärare i svenska och jag ser det lite som mitt kall att försöka hjälpa elever som har dyslexi och kämpa för deras rätt till kunskap som alla andra. En av mina kurskamrater gjorde en oerhört bra jämförelse under ett av våra seminarium.
"Tänk dig att det finns ett bord med kunskap och elever som är rullstolsbundna ska ta sig fram till det bordet utan rullstol, likadant är det med elever som har dyslexi som ska tvingas till att läsa sig till kunskapen."
Martin Ingvar presenterar sig som hjärnforskare, läkare, debattör, pappa, mentor, lärare och före detta elev. Han borde veta vad han pratar om. Boken blandar forskning med berättelser från människor med dyslexi och deras upplevelser. Den är skriven på ett lättläsligt sätt både språkligt och textmässigt med mycket luft mellan raderna. Alla lärare och rektorer borde verkligen ha läst den här boken.

Första meningen i boken: "Varje gång vi läser något sker ett litet mirakel."

Mitt betyg: ♥ ♥ ♥ ♥

Förlag: Natur & Kultur
Bandtyp: Kartonnage
Språk: Svenska
Utgiven: 200808
Antal sidor: 136
ISBN10: 9127117383
ISBN13: 9789127117389

Läs vad andra bloggare skrivit om den:
Ad omnia paratus

Inga kommentarer: