lördag 11 oktober 2008

Råttpojken av Philip Pullman

Boken handlar om en liten pojke som säger att han varit en råtta innan han blev en pojke. En kväll så knackar han på hos det äldre paret Bob och Joan., han minns inte mer än att han tidigare varit en råtta. De tar sig an honom och försöker få fram vad han kommer i från. Men ingen saknar en lite pojke. När en man från det kungliga slottet undersöker honom så tar han med sig katten in och pojken hoppar ut genom fönstret och rymmer sin väg. Godtrogen som han är så träffar han på folk som bara vill utnyttja honom för egna syften, som t.ex. en cirkusdirektör som vill visa upp honom som "Råttpojken". Joan och Bob saknar den lilla pojken och ger sig ut för att finna honom...

Huckleberry Finns äventyr av Mark Twain

Ännu en kursbok. Huckleberry Finn rymmer från sin alkoliserade pappa, som har hållt honom fången. Han iscensätter så att det ser ut som om han har blivit mördad och släpad ner till floden, så att de skall tro att han är död. Han flyr till en ö i Mississippifloden och där träffar han Jim, som är en förymd slav. Tillsammans så ger de sig iväg på en flotte nerför floden och råkar ut för diverse äventyr...

Den meningsfulla språkväven av Rigmor Lindö

Ännu en kursbok. Den här boken handlar främst om barn från 5-12 år. Författaren tar upp hur viktig läsningen är i dagens skola. Hon tar upp hur man kan använda sig av litteraturen i undervisningen och vilka positiva resultat det ger. Genom att läsa böcker om andra människor och olika situationer så tränas bl.a. förmågan i att kunna identifiera sig med andras livserfarenhet och det i sin tur leder till ökad empati och förståelse. En mycket bra bok!

Böcker inom oss - om boksamtal av Aidan Chambers

Ännu en kursbok, den här gången facklitteratur. Boken handlar om hur man kan stimulera barn till att prata om böcker och få dem att förstå innebörde med det de läser. Han tar fram konkreta exempel och har med olika frågeställningar som man skall arbeta efter när man arbetar med boksamtal. Man skall t.ex. aldrig ställa frågan "Varför?" då det lätt förknippas med förhörsliknande samtal och har en lätt agressiv ton. Man skall hellre använda sig av frågor som börjar med "Jag undrar...". Boken var bra och gav många bra nya infallsvinkalar på boksamtal.

Skämmerskans dotter av Lene Kaaberbøl

Detta är en bok som vi läst under momentet Fantasy och sagor på kursen i Barn och ungdomslitteratur som jag studerar just nu. Den handlar om Dina som är elva år och är dotter till en Skämmerska. En skämmerska kan genom att titta en människa i ögonen se vad man har gjort som man skäms över och ens dåliga samvete. Dina har ärvt sin mammas kunskaper, vilket hon själv inte ser som en fördel utan snarare tvärt om. Dinas mamma blir hämtad för att hjälpa till att lösa ett fruktansvärt mord som begåtts. En kort tid därefter så blir även Dina hämtad till staden. Där får hon uppleva både vad riktig ondska är och vad vänskap är. Det är en spännande och lite mörk fantasy bok som utspelar sig i medeltidsmiljö där bl.a. drakar och onda män förekommer.