lördag 11 oktober 2008

Böcker inom oss - om boksamtal av Aidan Chambers

Ännu en kursbok, den här gången facklitteratur. Boken handlar om hur man kan stimulera barn till att prata om böcker och få dem att förstå innebörde med det de läser. Han tar fram konkreta exempel och har med olika frågeställningar som man skall arbeta efter när man arbetar med boksamtal. Man skall t.ex. aldrig ställa frågan "Varför?" då det lätt förknippas med förhörsliknande samtal och har en lätt agressiv ton. Man skall hellre använda sig av frågor som börjar med "Jag undrar...". Boken var bra och gav många bra nya infallsvinkalar på boksamtal.

Inga kommentarer: